Unser Team

EIN STARKES TEAM FÜR INNOVATIVES UND NACHHALTIGES RECRUITMENT.

تیم کوستر

ریاست مدیریت پایدار

…درباره من
تجربه گرانبهای خود را مدیون گفتگو های بیشمار با شخصیت هایی از طیف های گسترده اجتماعی ، حرفه ای و فرهنگی هستم.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
از سال 2002، ابتدا به عنوان مربی زبان و ارتباطات برای متخصصان بین‌المللی بخش‌های مختلف (سیاسی، انتفاعی و غیرانتفاعی) مشغول به کار بودم. در سال 2008 راه به Charité برلین پیدا کردم. ابتدا در شاریته - برلین به آموزش‌های ارتباطی و سپس Onboarding-Programme برای پزشکان مهاجر پرداختم. برنامه ایی که نهایتا در سراسر کشور به اجرا در آمد. به عنوان یک مربی سیستماتیک و توسعه ‌دهنده سازمانی، از سال 2011 با مدیران و تیم‌های پرستاری و پزشکی بر روی طیف گسترده‌ای از موضوعات رهبری و پرورش (شخصی) کار کرده‌ام. تماس و مبادله بین فرهنگ ها موضوعی بود که از کودکی مرا دنبال می کرد.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
این ها نیروی تخیل ما را بارور کرده و باعث رشد ما میشوند و فرصتی هستند برای توسعه شخصی و سازمانی و انتخاب گزینه های جدید و اقداماتی نو

مرل فون اسپرکلسن

مدیریت ادغام

…درباره من
من عاشق انجام کارخود به عنوان یک مدیر ادغام هستم. دانستن اینکه هر روز می توانم شخصی ثمر بخش باشم، مرا خوشحال می کند. مهم نیست در چه موقعیتی به من نیاز است، من همیشه در کنار کادر پرستاری خواهم بود.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
من همیشه علاقمند به دیگر فرهنگ ها بودم. یک سال پس از اتمام تحصیلات متوسطه خود با زندگی در خارج از کشور به این تجربه بزرگ دست یافتم. در این راه با موانع بسیاری روبرو شدم. موانعی که تنها زمانی از آنها آگاهی پیدا میکنید که با آنها روبرو شوید.
پس از مدتی در یک کشتی تفریحی، در کنار افرادی که متعلق به بیش از 50 ملیت دنیا بودند به کار مشغول شدم. بسیار خوشحالم که توانستم این تجربه گسترده خود را از سال 2018با این شرکت سهیم شوم.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
ما می توانیم چیزهای بسیاری از یکدیگر یاد بگیریم. من بارها تجربه کرده ام که چگونه شرکت ما از این راه غنی تر شده. برای شخص من خوشحالی بزرگی است که در نوشتن فصلی جدید و موفقیت‌آمیزدر زندگی این افراد مشارکت داشته باشم.

مرل فون اسپرکلسن

مدیریت ادغام

…درباره من
علاقه من به انجام کار به عنوان یک مدیر ادغام، مبتنی بر عشق به کار است. آگاهی از اینکه هر روز می‌توانم نقش مؤثر و مفیدی داشته باشم، من را شادمان می‌کند.
من در هر موقعیتی که نیاز باشد در کنار کادر پرستاری خواهم بود.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
من همیشه علاقمند به دیگر فرهنگ ها بودم. یک سال پس از اتمام تحصیلات متوسطه خود با زندگی در خارج از کشور به این تجربه بزرگ دست یافتم. در این راه با موانع بسیاری روبرو شدم. موانعی که تنها زمانی از آنها آگاهی پیدا میکنید که با آنها روبرو شوید.
پس از مدتی در یک کشتی تفریحی، در کنار افرادی که متعلق به بیش از 50 ملیت دنیا بودند به کار مشغول شدم. بسیار خوشحالم که توانستم این تجربه گسترده خود را از سال 2018با این شرکت سهیم شوم.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
ما می توانیم چیزهای بسیاری از یکدیگر یاد بگیریم. من بارها تجربه کرده ام که چگونه شرکت ما از این راه غنی تر شده. برای شخص من خوشحالی بزرگی است که در نوشتن فصلی جدید و موفقیت‌آمیزدر زندگی این افراد مشارکت داشته باشم.

Mohamed Elbourji

مدیریت ادغام

…درباره من
Ich liebe meine Tätigkeit als Integrationsmanager, da ich mit der Zeit die Früchte meiner Arbeit sehen kann. Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, dass die ausländischen Pflegekräfte mit viel Aufregung und zum Teil auch Ängsten zu uns nach Deutschland kommen, wir Ihnen diese nehmen und wir sie selbstständig den Alltag bewältigen lassen.
Da ich selber einen Migrationshintergrund habe, weiß ich, wie wertvoll Integrationsarbeit ist und wo Handlungsbedarf besteht.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
Schon in meiner Kindheit wuchs ich in einem multikulturellen Umfeld auf, was früh mein Interesse an verschiedenen Bräuchen und Kulturen weckte. Durch zahlreiche Reisen habe ich umfangreiche Erfahrungen gesammelt und ein tiefes Verständnis sowie Empathie für Menschen mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen und Denkweisen entwickelt. Seit Anfang 2022 habe ich die Tätigkeit des Integrationsmanagers kennen und schätzen gelernt. Dieser Weg führte mich schließlich zu Alfa Care, wo ich meine Leidenschaft und Fähigkeiten optimal einbringen kann.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
…. In einer globalisierten Welt Zuwanderung nicht mehr wegzudenken ist.
Unsere Gesellschaft braucht Fachkräfte, die in anderen Gesellschaften im Überschuss zur Verfügung stehen.
Spätestens seit Covid 19 hat ein großer Teil von uns am eigenen Leib erfahren, wie wichtig es ist, unser Gesundheitssystem zu überdenken und dem Pflegenotstand durch Fachkräfteeinwanderung entgegenzuwirken. Durch die Förderung der Zuwanderung von Fachkräften tragen wir dazu bei, dass unser Gesundheitssystem gestärkt und die Versorgung der Menschen in unserem Land verbessert wird.

یوته برنز

مدیریت دفتر

…درباره من
تجربه با پروژه های بین المللی، همدلی و تمایل به کار روی موضوعات آینده

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
پس از کار در شرکتی بین المللی با مسُولیت پژوهش بر روی بازارها و در کنار آن انجام کارهای داوطلبانه افتخاری، اکنون به طور تمام وقت در آلفا به روی موضوعی ازموضوعات آینده مشغول به کار هستم.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
دنیا در حال یکی شدن است. ما همه شهروندان زمین هستیم و می توانیم با هم دنیا را تغییر دهیم.

یوته برنز

مدیریت دفتر

…درباره من
تجربه با پروژه های بین المللی، همدلی و تمایل به کار روی موضوعات آینده

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
پس از کار در شرکتی بین المللی با مسُولیت پژوهش بر روی بازارها و در کنار آن انجام کارهای داوطلبانه افتخاری، اکنون به طور تمام وقت در آلفا به روی موضوعی ازموضوعات آینده مشغول به کار هستم.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
دنیا در حال یکی شدن است. ما همه شهروندان زمین هستیم و می توانیم با هم دنیا را تغییر دهیم.

کاترینا پنکه

بازاریابی و فروش

…درباره من
اشتیاق به کار، هر روز از نو در من زنده میشود. من کنجکاو، صمیمی و اهل کار و تلاش هستم. دقیقاً همین ویژگی ها است که زمینه خوبی برای تبادل با مشتریان و شرکای پروژه ما ایجاد کرده، همچنین تجربیات روزانه ایی که کار من را سرشار از قدردانی و شادی میکند.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
چرخش های زیاد و بهمراه آن تجربه زیادی در بخش سلامت به همراه داشته. شروع کار من با بیماران، سازماندهی دوره های آموزشی برای کارکنان بخش سلامت و نهایتا تجزیه و تحلیل نیازهای مراکز بزرگ سلامت بوده. من بیش از 2 سال است که بخشی از تیم آلفا هستم و به آن افتخار می کنم.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
فقط با هم است که میتوانیم یک کل را ایجاد کنیم.

Lida Kabir

مدیر جونیور پروژه

…درباره من
تجربه حرفه ای من از سویی شامل مدیریت پروژه در اداره ها و همچنین در بخش همکاری اجتماعی با پناهندگان است و از طرفی دیگرشامل تجربیات شخصی من در سفر، زندگی و کار در کشورهای دیگر می باشد.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
کار مدیریت پروژه و کار با انسانهایی از فرهنگ های متفاوت برای من واقعا لذت بخش است. من مایلم تا از مهارت های بین فرهنگی و زبانی خود برای حمایت از مردم سایر کشورها در زمینه پیگیری مشاغل آنها در آلمان استفاده کنم و در عین حال در بهبود وضعیت نگهداری از افراد نیازمند مراقبت در این کشور نیز نقش داشته باشم.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
ما را توانمند تر میکند.

Lida Kabir

مدیر جونیور پروژه

…درباره من
تجربه حرفه ای من از سویی شامل مدیریت پروژه در اداره ها و همچنین در بخش همکاری اجتماعی با پناهندگان است و از طرفی دیگرشامل تجربیات شخصی من در سفر، زندگی و کار در کشورهای دیگر می باشد.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
کار مدیریت پروژه و کار با انسانهایی از فرهنگ های متفاوت برای من واقعا لذت بخش است. من مایلم تا از مهارت های بین فرهنگی و زبانی خود برای حمایت از مردم سایر کشورها در زمینه پیگیری مشاغل آنها در آلمان استفاده کنم و در عین حال در بهبود وضعیت نگهداری از افراد نیازمند مراقبت در این کشور نیز نقش داشته باشم.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
ما را توانمند تر میکند.

تورستن پالم

رئیس بازاریابی و فروش

…درباره من
سالها تجربه من به عنوان مدیر پرستاری در طیف گسترده ای از کلینیک ها و چالش های هر کدام از آنان، همچنین ادغام کارکنان پرستاری خارجی است.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
من از سال 1994 به عنوان پرستار بخش مراقبت های ویژه مشغول به کار بودم. تجربه کردن راه های نو یکی از چالش های مورد علاقه من است و به همین دلیل به مدت یک سال به عنوان پرستار در خارج از کشور به کار مشغول شدم. به دنبال آن از سال 2000 تا 2004 در رشته مدیریت پرستاری تحصیل کردم. در طول تحصیل، یک ترم را نیز در خارج از کشور در استرالیا گذراندم و مدرک لیسانس را دریافت کردم. پس از اتمام تحصیلاتم، در شرکتی در بخش مراقبت های بهداشتی به کار مشغول شدم و به مدت 13 سال به عنوان مدیر پرستاری در بیمارستان ها و مناطق مختلف به کارفرمای خود وفادار ماندم. تجربه این سالها به من امکان داد تا با بسیاری از جنبه های مدیریت بیمارستان آشنا شوم. قبل از پیوستن به آلفا خود مشتری بودم. من چنان به به سازماندهی و تلاش برای ادغام علاقمند هستم که از سال 2021 بخشی از تیم هستم و می توانم تجربیاتم را به مشتریان انتقال دهم.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
برای من هیچ چیز هیجان انگیزتر از آشنایی با افراد و فرهنگ های دیگر نیست. زیرا همه ما از این راه توانمند تر میشویم.

ویبکه ساتلبرگ

مدیریت ادغام

…درباره من
کار من در زمینه پرستاری و همچنین تجربه کاری من در اقامت های طولانی خارج از کشور این فرصت و انگیزه را برای من فراهم کرده تا با همدلی و دانش در روند موفقیت آمیز ادغام به کار مشغول شوم.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
من تجربیات بسیاری مانند کار در خانه افراد دارای معلولیت در انگلستان، تبادل دانشجو در آسیا و مدیریت گردشگری در آمریکای جنوبی را پشت سر گذاشته ام. پس از بازگشت به شهر قدیمی خود هامبورگ، با به عهده گرفتن نقش مدیریت ادغام نیروی های متخصص بین المللی از تجربه حرفه ای، زبان و مهارت های بین فرهنگی خود و همچنین علاقه شخصی خود استفاده کامل را میکنم.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
آنها بخشی جدایی ناپذیر از زندگی من شده اند و مایل نیستم این غنی سازی را از دست دهم.

ویبکه ساتلبرگ

مدیریت ادغام

…درباره من
کار من در زمینه پرستاری و همچنین تجربه کاری من در اقامت های طولانی خارج از کشور این فرصت و انگیزه را برای من فراهم کرده تا با همدلی و دانش در روند موفقیت آمیز ادغام به کار مشغول شوم.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
من تجربیات بسیاری مانند کار در خانه افراد دارای معلولیت در انگلستان، تبادل دانشجو در آسیا و مدیریت گردشگری در آمریکای جنوبی را پشت سر گذاشته ام. پس از بازگشت به شهر قدیمی خود هامبورگ، با به عهده گرفتن نقش مدیریت ادغام نیروی های متخصص بین المللی از تجربه حرفه ای، زبان و مهارت های بین فرهنگی خود و همچنین علاقه شخصی خود استفاده کامل را میکنم.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
آنها بخشی جدایی ناپذیر از زندگی من شده اند و مایل نیستم این غنی سازی را از دست دهم.

Sarah Goncalves-Wilms

مدیریت پروژه

…درباره من
با توجه به تجربه خود به عنوان یک مهاجر در به دست آوردن جای پایی در آلمان، حمایت از افرادی که قصد مهاجرت به آلمان را دارند، دغدغه شخصی من است.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
من از زمان تحصیلات خود می دانستم که خواهان کار در زمینه مهاجرت هستم. به همین دلیل موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد من بر روی قانون مهاجرت آلمان متمرکز بود. در این مقاله به اهمیت مهاجرت نیروهای متخصص مجرب از کشورهای ثالث برای بازار کار آلمان و نیاز به ساده‌ سازی قوانین مهاجرت با توجه به تغییرات جمعیتی پرداختم.
اکنون من با اشتیاق کامل به عنوان مدیر پروژه در آلفا با تمرکز بر کشور برزیل به کار مشغول هستم و ازهمکاری بین بیمارستان های آلمان و نیروهای متخصص بین المللی مجرب حمایت میکنم.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
هر دو سهم مهمی در توسعه و غنی سازی مردم و فرهنگ در اشکال و انواع متفاوت ایفا میکنند.

کاترینا کلاینه کالولا گه

مدیریت پروژه

…درباره من
توانایی من تجربیات بی شمار من در جذب نیروهای متخصص از خارج از کشور هستند که اکنون با استفاده از آنان به مشتریان خود مشاوره می دهم.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
... کار را از سال 2019 شروع کرده و جزو اولین کارمندان تیم بودم. بسیار خوشحالم که اکنون بخشی از این تیم عالی هستم و مشتاقانه منتظر چالش های بسیاری هستم که هر روز با هم با آن روبرو می شویم.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
... زندگی در کشوری که فرهنگ های بسیاری را در خود جای داده بسیار زیباست، زیرا افق دید ما را گسترده کرده و به ما این فرصت را می دهد که هر روز از افرادی که مصمم هستند زندگی خود را در این مکان شروع کنند با آغوش باز استقبال کنیم.

کاترینا کلاینه کالولا گه

مدیریت پروژه

…درباره من
توانایی من تجربیات بی شمار من در جذب نیروهای متخصص از خارج از کشور هستند که اکنون با استفاده از آنان به مشتریان خود مشاوره می دهم.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
... کار را از سال 2019 شروع کرده و جزو اولین کارمندان تیم بودم. بسیار خوشحالم که اکنون بخشی از این تیم عالی هستم و مشتاقانه منتظر چالش های بسیاری هستم که هر روز با هم با آن روبرو می شویم.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
... زندگی در کشوری که فرهنگ های بسیاری را در خود جای داده بسیار زیباست، زیرا افق دید ما را گسترده کرده و به ما این فرصت را می دهد که هر روز از افرادی که مصمم هستند زندگی خود را در این مکان شروع کنند با آغوش باز استقبال کنیم.

Micaela Cubela

مدیریت دفتر

…درباره من
تجربه من در زمینه های چند زبانه و چند فرهنگی است. همدلی و تعهد از ویژگیهای شخصیتی من است.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE

از بیش از 11000 کیلومتر دورتر شروع شد. جایی که من با طیف گسترده ای از تجربیات حرفه ای آشنا شدم و ویژگی هایی کسب کردم که همراهی من با این تیم فوق العاده را ممکن ساخت. از آموزش تا صنعت هتلداری: تمرکز همیشه بر روی فرد بوده.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
نمی‌توانستم دنیا یا زندگی‌ام را بدون آنها تصور کنم . رویای من زندگی در جامعه‌ایی است که ارزش‌هایی مانند تنوع برای همه حایز اهمییت باشند.

Micaela Cubela

مدیریت

…درباره من
تجربه من در زمینه های چند زبانه و چند فرهنگی است. همدلی و تعهد از ویژگیهای شخصیتی من است.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
از بیش از 11000 کیلومتر دورتر شروع شد. جایی که من با طیف گسترده ای از تجربیات حرفه ای آشنا شدم و ویژگی هایی کسب کردم که همراهی من با این تیم فوق العاده را ممکن ساخت. از آموزش تا صنعت هتلداری: تمرکز همیشه بر روی فرد بوده.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
نمی‌توانستم دنیا یا زندگی‌ام را بدون آنها تصور کنم . رویای من زندگی در جامعه‌ایی است که ارزش‌هایی مانند تنوع برای همه حایز اهمییت باشند.

دیوید گورلیتز

مدیر جونیور پروژه

…درباره من
صراحت، کنجکاوی و تمایل به رشد مداوم از خصوصیات من است. این ویژگی ها به من کمک می کنند که تا حد امکان برای همه چالش ها آماده بوده و از ناشناخته ها نترسم.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
در آن سوی دنیا آغاز شد. در دوره فوق لیسانس، یک ترم در خارج، درکشور پرو گذراندم و به سرعت متوجه شدم که با فرهنگی کاملاً متفاوت و افراد متفاوتی روبرو هستم. بسیاری از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی از سویی با میزان زیاد فقر و از سوی دیگر با تعداد بسیارافراد تحصیلکرده بیکار روبرو بودند. این افراد به دلیل محدودیت‌های موجود در بازار کار محلی، فرصتی برای به کارگیری تخصص و دانش خود نمی‌یافتند. این امر به ویژه در بخش سلامت قابل توجه بود. در آلمان وضعیت دقیقا به عکس است. ما فاقد افراد آموزش دیده کافی هستیم و بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی ما دچار کمبود افراد دارای صلاحیت کاری در این بخش هستند. به گفته بنیاد برتلزمن، تا سال 2030 تقریباً نیاز به 500.000 پرسنل پرستاری تمام وقت خواهیم داشت. من مایلم تا به افرادی با توانایی های خوب کمک کرده تا آینده بهتری داشته باشند همچنین کمبود پرستاری در آلمان را کاهش دهم. اینجا در آلفا احساس می‌کنم واقعاً می‌توانم تغییری ایجاد کنم. تغییری که در آن مردم در اولویت هستند.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
وقت آن است که دید خود را تغییر دهیم. تعصبات و بی اعتمادی همچنان جامعه ما را از خود متاثر کرده. رویارویی با ناشناخته ها بهترین راه برای ایجاد تغییر است. مهاجرت مبنای تنوع است. تنوع و نگاه متفاوت ایجاد دیدگاه های جدید می کند.

دیوید گورلیتز

مدیر جونیور پروژه

…درباره من
صراحت، کنجکاوی و تمایل به رشد مداوم از خصوصیات من است. این ویژگی ها به من کمک می کنند که تا حد امکان برای همه چالش ها آماده بوده و از ناشناخته ها نترسم.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
در آن سوی دنیا آغاز شد. در دوره فوق لیسانس، یک ترم در خارج، درکشور پرو گذراندم و به سرعت متوجه شدم که با فرهنگی کاملاً متفاوت و افراد متفاوتی روبرو هستم. بسیاری از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی از سویی با میزان زیاد فقر و از سوی دیگر با تعداد بسیارافراد تحصیلکرده بیکار روبرو بودند. این افراد به دلیل محدودیت‌های موجود در بازار کار محلی، فرصتی برای به کارگیری تخصص و دانش خود نمی‌یافتند. این امر به ویژه در بخش سلامت قابل توجه بود. در آلمان وضعیت دقیقا به عکس است. ما فاقد افراد آموزش دیده کافی هستیم و بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی ما دچار کمبود افراد دارای صلاحیت کاری در این بخش هستند. به گفته بنیاد برتلزمن، تا سال 2030 تقریباً نیاز به 500.000 پرسنل پرستاری تمام وقت خواهیم داشت. من مایلم تا به افرادی با توانایی های خوب کمک کرده تا آینده بهتری داشته باشند همچنین کمبود پرستاری در آلمان را کاهش دهم. اینجا در آلفا احساس می‌کنم واقعاً می‌توانم تغییری ایجاد کنم. تغییری که در آن مردم در اولویت هستند.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
وقت آن است که دید خود را تغییر دهیم. تعصبات و بی اعتمادی همچنان جامعه ما را از خود متاثر کرده. رویارویی با ناشناخته ها بهترین راه برای ایجاد تغییر است. مهاجرت مبنای تنوع است. تنوع و نگاه متفاوت ایجاد دیدگاه های جدید می کند.

caroline Bischoff

مدیریت دفتر

…درباره من
… تجربه در زمینه مراقبت های بهداشتی در خارج از کشور، وابستگی خاص به زبان و همچنین درجه بالایی از همدلی و صبر ترکیبی از شاخصه های من هستند.

مسیر من به ALFA PERSONNEL CARE
… ابتدا از گواتمالا شروع میشود. در آنجا یاد گرفتم که چگونه دریک کشور خارجی دور از وطن و در یک فرهنگ بیگانه با دانش اندک زبان و در ابتدا فقط با ایما و اشاره ارتباط برقرار کنم. در آنجا بود که از اهمیت ادغام پایداروهمراهی فردی قابل اعتماد اطلاع حاصل کردم.
من اکنون مترجم اسپانیایی/ آلمانی هستم و گواتمالا به خانه دوم من تبدیل شده است.من به عنوان یک زبان شناس بالینی، بینش عمیقی در مورد سیستم مراقبت های بهداشتی و نقاط قوت و ضعف آن به دست آورده ام.

مهاجرت و تنوع برای من مهم است زیرا ...
این عوامل به طور فزاینده ای بر زندگی ما تأثیر خواهند گذاشت. دیدگاه های مختلف و خلاقیت را تقویت می کنند و افق دید را گسترش می دهند. باید کنجکاو بود، شباهت ها را کشف کرد و همزیستی اجتماعی را تقویت بخشید.

fa_IRPersian

Integration: unser Schlüssel zum Erfolg!

Wählen Sie aus den folgenden Modulen die für Sie passenden Leistungen.
Erst-Integration:
Persönliche Begleitung in den ersten Tagen der PK nach Ankunft in Deutschland durch Personnel Care Manager*in:

 • Absprachen mit dem Kunden bzgl. der Wohnungsausstattung
 • Ggf. Organisation der ersten Einkäufe und des Willkommensgeschenks
 • Organisation des Transfers zum Wohnort bzw. Arbeitsort
 • Abholung vom Flughafen
 • Anmeldung Wohnsitz
 • Kontoeröffnung
 • Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung
 • Erwerb SIM-Karte / Handyvertrag

Personnel Care Management vor Ort (beinhaltet die Erst-Integration):
Das Personnel Care Management (PCM) unterstützt die Pflegefachkräfte bis zu 12 Monaten persönlich vor Ort und ist Ansprechperson in allen Lebenslagen z.B.:

 • Kontaktaufnahme bereits im Heimatland, um die Bindung aufzubauen
 • Wohnungsbesichtigung vor Ankunft (ggf. Internet – Anbieterauswahl)
 • Ansprechpartner*in für den/die Integrationsbeauftragte*n des Kunden
 • Unterstützung vor Ort und Organisation sämtlicher behördlicher Themen, ärztlicher Maßnahmen, Weiterbildungs- und Anerkennungsthemen (Fördermittel des Arbeitgebers fällt in den Aufgabenbereich des Kunden)
 • Sozialrelevante Fragen & soziale / kulturelle Eingliederung (z.B. Vorstellen der Region, „Land und Leute“, Freizeitaktivitäten)
 • Unterstützung des Arbeitgebers (u.a. interkulturelle Sensibilisierung)
 • Orientierung am Arbeitsplatz (inkl. Kontaktaufnahme zur Personalabteilung)
 • Orientierung in der Wohnung (wohnungsrelevante Fragen: u.a. Einweisung in haushaltstechnische Geräte, Einrichtung, Reinigungsplan)
 • Mobilität (z.B. Einweisung in öffentliche Verkehrsmittel, StVO, Fahrradkauf)
 • Unterstützung beim Familiennachzug

Personnel Care Management aus der Zentrale:
Das Personnel Care Management (PCM) unterstützt die Pflegefachkräfte in den ersten 6 – 12 Monaten aus der Zentrale und ist Ansprechperson in allen Lebenslagen z.B.:

 • Kontaktaufnahme schon im Heimatland, um die Bindung aufzubauen
 • Ansprechpartner*in für den/die Integrationsbeauftragte*n des Kunden
 • Persönliche Begrüßung bei Ankunft in Deutschland
 • Unterstützung der Pflegekräfte per Videocall, Messenger, E-Mail und Telefon
 • Unterstützung und Organisation bei sämtlichen behördlichen Themen
 • Hilfestellung beim Ausfüllen von Dokumenten
 • Sozialrelevante Fragen
 • Unterstützung beim Familiennachzug

به تاریخ: 1 نوامبر 2021
Nächste Überarbeitung: 1. November 2023

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Stand: November 2021

der Alfa Personnel Care GmbH, Sitz: Cadenberge, AG Tostedt, HRB 110758
(im Folgenden: تامین کننده نیرو)
Hallerstraße 40, 20146 Hamburg
مدیران عامل : تورستن مایر و استفن نیتچر

§ 1 اطلاعات کلی

 1. درخواست مشتریان (از این پس نامیده خواهد شد: کارفرما) به تامین کننده نیرو جهت ارائه خدمات تامین نیرو مطابق با این شرایط و ضوابط عمومی کار انجام می شود. شرایط و ضوابط عمومی کار در کل طول مدت رابطه کاری اعمال می شوند، حتی اگر پرداخت توسط اشخاص ثالث انجام شود.
 2. تنها این شرایط و ضوابط عمومی دارای اعتبار هستند. شرایط و ضوابط عمومی کارفرما فقط در صورتی اعمال می شوند که شرکت تامین نیرو صریحاً، کتباً با آنها موافقت کرده باشد.
 3. شرایط و ضوابط عمومی کار حتی در صورتی که تک مفاد آن فاقد اعتبار باشند، الزام آور باقی می مانند.

§ 2 دست آورد

 1. کارفرما شرکت تامین کننده نیرو را مأمور میکند به تامین نیروی کارآموز حرفه پرستاری همچنین کارکنان پرستاری خارجی که در کوتاه مدت در آلمان به عنوان دستیار پرستاری و پس از احراز صلاحیت به عنوان نیروهای متخصص پرستاری ( از این پس نامیده خواهد شد: نیروی پرستاری) خواهند بود.
 2. درخواست کننده به عنوان کارفرما بلافاصله با هر نیروی پرستاری مربوطه به عنوان کارجو قرارداد کار یا قرارداد آموزشی منعقد خواهد کرد. شرکت تامین کننده نیرو طرف قرارداد کار نمی باشد و کارفرما یا مربی پرستار مربوطه نیست.
 3. شرکت تامین کننده نیرو مطابق با پاراگراف 14 بند 1 صفحه 1 GewO این تامین نیرو تجاری را به مقام مسئول گزارش میکند. وی همچنین دارای گواهینامه ای از اداره مربوطه است مبنی بر دریافت اطلاعیه مطابق با پاراگراف 15 بند 1 GewO.

§ 3 دستمزد

 1. به دستمزدهای توافق شده مالیات بر فروش نیز اضافه میشود، مگر اینکه صراحتاً خلاف آن توافق شده باشد. دستمزد شامل حق الزحمه کاریابی برای هر پرستار است.
 2. حقوق یا کمک هزینه آموزشی هر نیروی پرستاری و همچنین هزینه های دوره های تخصصی یا ارزیابی و کارمزد های اداره ها در آلمان از دستمزد پرداخت نمیشوند. این هزینه ها باید جداگانه توسط کارفرما پرداخت شوند.
 3. حتی پس از فسخ قرارداد تامین نیرو، پس از انعقاد قرارداد کار بین پرستار پیشنهاد شده توسط شرکت تامین کننده نیرو و کارفرما یا شخص ثالث، کارفرما حق الزحمه توافق شده را به شرکت تامین کننده نیرو بدهکار است.

§ 4 مسئولیت، ضمانت

 1. اگر یک پرستار معرفی شده از کار سر باز زد شرکت تامین کننده نیرو حق دارد تا حداکثر سه پرستاری معادل را در مدت هشت هفته از تاریخ شروع کار برنامه ریزی شده ، پیشنهاد دهد. در این صورت تعهد پرداخت به قوت خود باقی است.
 2. شرکت تامین کننده نیرو طرف قرارداد کار بین کارفرما و پرستار مربوطه نیست. پرستار نه جانشین و نه نماینده شرکت تامین کننده نیرو است. شرکت تامین کننده نیرو مسئولیت یا تعهدی در قبال خسارات وارده ناشی از تخلف پرسنل پرستاری در انجام ظایف در قبال کارفرما و محل کار ندارد.
 3. عدم قبول مسئولیت نیز در مواردی اعمال می شود که پرستار به دلایلی که شرکت تامین کننده نیرو مسئولیتی در آن ندارد شروع به کار نکند. به ویژه، هیچ گونه مسئولیتی در قبال تاخیر در شروع کار به دلیل طولانی شدن روند صدور ویزا یا مجوز کار، ندارد.
 4. شرکت تامین کننده نیرو هویت، پروانه حرفه ای و صلاحیت حرفه ای پرستار را با دانش و وجدان خود بررسی خواهد کرد. البته کارفرما قبل از شروع به کار پرستار، هویت، وجود پروانه حرفه ای و صلاحیت حرفه ای پرستار را نیز بررسی می کند.
 5. بر اساس مقررات قانونی، شرکت تامین کننده نیرو تنها مسئول خسارات ناشی از سهل انگاری فاحش نمایندگان قانونی یا نمایندگان خود است که معمولاً در چنین معاملاتی انتظار می روند و به عنوان پیامدهای احتمالی هنگام انعقاد قرارداد ظاهر می شوند.
 6. مسئولیت در قبال خسارات ناشی از سهل انگاری ساده توسط شرکت تامین کننده نیرو، نمایندگان قانونی یا نمایندگان وی منتفی است مگر اینکه نقض مربوط به یک تعهد اساسی در قرارداد باشد که انجام آن اجرای صحیح قرارداد را ممکن نسازد و شریک قرارداد به رعایت آن اعتماد دارد و رعایت آن را مسلم میداند (تعهدات اصلی Kardinalpflicht). در این موارد اخیر مسئولیت محدود به خسارات معمولی و قابل پیش بینی قرارداد است.
 7. شرکت تامین کننده نیرو مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از تغییرات در الزامات قانونی یا رسمی که پس از انعقاد قرارداد رخ می دهد، ندارد.
 8. مستثنیات و محدودیت های مسئولیت فوق شامل هرگونه ادعای خارج قرارداد و ادعای جبران هزینه ها نیز می شود.
 9. در صورت وقوع عمد خسارت و خسارت ناشی از صدمه به جان، بدن یا سلامتی که ناشی از تخلف عمدی یا سهل‌آمیز شرکت تامین کننده نیرو نمایندگان قانونی یا نمایندگان وی از تعهدات باشد، شرکت تامین کننده نیرو طبق مقررات قانونی مسئول است. این آیین نامه بر محدودیت های قبلی اعداد 5 تا 8 ارجحیت دارد.

§ 5 پرداخت، سررسید، جبران

 1. حق الزحمه باید به طور کامل پس از دریافت صورت حساب توسط کارفرما پرداخت شود. بدون توضیحی از سوی شرکت تامین نیرو کارفرما 14 روز وقت برای تسویه حساب دارد. چک فقط پس از نقد شدن به عنوان پرداخت محسوب می شود. برات به شرط نقد شدن با توافق و پس از پرداخت کارمزد پذیرفته میشود. کارمزد از زمان سررسید مبلغ صورت حساب محاسبه می شود
 2. شرکت تامین نیرو فقط در صورتی می‌تواند ادعاهای خود را علیه ادعاهای کارفرما تسویه کند که این ادعاها یا بلامنازع باشند یا از نظر قانونی ثابت شده باشند . مستثنی از این محدودیت ادعاهای کارفرما هستند مبنی برعملکرد بی عیب و نقص مطابق با قرارداد. اگر شرکت تامین نیرو خدماتی با نقص ارائه کند کارفرما می‌تواند ادعاهای ناشی از نقص‌ها را در مقابل ادعاهای پرداختی شرکت تامین نیرو قرار دهد .

§ 6 محل اجرا و محل دادگاه صالح

 1. اگر کارفرما یک تاجر، یک شخص حقوقی تحت حقوق عمومی، یک صندوق ویژه تحت قوانین عمومی باشد یا شخصی بدون محل دادگاه صالح مشخص در جمهوری فدرال آلمان، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط تجاری بین کارفرما و شرکت تامین‌کننده نیرو برای همه شهر هامبورگ خواهد بود. شرکت تامین کننده نیرو همچنین می تواند در محل دادگاه صالح عمومی کارفرما شکایت کند. مقررات قانونی الزامی در مورد دادگاههایی با صلاحیت قضایی انحصاری، به عنوان مثال برای اعلام اخطاریه های قضایی، تحت تأثیر این آیین نامه قرار نمیگیرند.
 2. قانون جمهوری فدرال آلمان منحصراً در مورد روابط حقوقی بین کارفرما و شرکت تامین کننده نیرو اعمال می شود.

Das Leitbild unseres Unternehmens

Die Tätigkeitsschwerpunkte unseres Unternehmens sind

 • Vermittlung von ausländischen Pflegekräften an Organisationen im deutschsprachigem Gesundheitssektor
 • Integrationsbetreuung von ausländischen Pflegekräften

Alfa Personnel Care steht für einen bedarfs- und kundenorientierten, qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Vermittlungs- und Integrationsservice von ausländischen Pflegekräften für Organisationen im deutschsprachigen Gesundheitssektor. Im Mittelpunkt unserer Bestrebungen nach kontinuierlicher Verbesserung unserer Serviceleistung stehen unsere Kunden, also sowohl die ausländischen Pflegekräfte als auch die Organisationen im deutschsprachigem Gesundheitssektor. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen. Im Vordergrund steht hierbei das Bekenntnis zu fairer und ethisch vertretbarer Anwerbe- und Vermittlungspraxis, deren Grundsätze ebenso hinsichtlich des Einsatzes der ausländischen Pflegekräfte bei den Organisationen im deutschsprachigen Gesundheitswesen gelten sollen. Ferner bekennen wir uns dazu, unser Handeln grundsätzlich am Globalen Verhaltenskodex der WHO (EnglishDeutsch) für die internationale Anwerbung von Gesundheitsfachkräften auszurichten und verweisen auf die Internationalen Menschenrechtskonventionen (EnglishDeutsch), die von der ILO (International Labor Organization) entwickelten Kernarbeitsnormen (EnglishDeutsch), insbesondere bezüglich der Beseitigung der Zwangsarbeit, der Abschaffung der Kinderarbeit und des Verbots der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. Zudem weisen wir ausdrücklich auf die Leitlinien für eine faire Anwerbung der ILO aus dem Jahr 2016 (EnglishDeutsch) sowie die IRIS-Standards (English) aus dem Jahr 2019 hin. Zudem bekennen wir uns zum Employer-Pays-Prinzip (English). Wir arbeiten nur mit Organisationen zusammen, welche die oben genannten Leitlinien der WHO, ILO, IRIS-Standards sowie das Employer-Pays-Prinzip anerkennen und erfüllen.

کارمندان ما ، شرکت را از طریق ظاهر شخصی و رفتار مثبت خود در برابر مشتریان و سایر افراد تماس گیرنده نمایندگی میکنند. ما هزینه آگاه و موفقیت محور کار می کنیم. هدف مهم شرکت ما بهبود همیشگی خدمات با استفاده از کنترل کیفیت و آموزش بیشتر می باشد. ما به طور فعال از طریق مشاوره و اطلاعات به صلاحیت و تخصص خود می افزاییم.
همکاری ما با شرکای خود یک همکاری سازنده است. ما به گونه ایی انعطاف پذیر با مقررات اقامت و الزامات فردی برخورد میکنیم. ما به عنوان یک تیم، هر کدام مسئولانه در زمینه های مربوط به کار و وظایف خود فعال هستیم. شفافیت، همکاری جمعی، صداقت و انسانیت اصول رهبری هستند. هر یک از کارمندان ما با کار خود سهم مهمی در نتایج کلی شرکت ما دارند. فلسفه ما در شرکت این است „هر کسی همکار خود را یک مشتری قلمداد کند.“ فقط با این رویکرد است که دیدی مشتری محور امکان پذیر میشود. آنچه بر خود می پسندیم را بر دیگران روا میداریم.

Unsere allgemeinen Ziele sind zufriedene Kunden und Mitarbeiter sowie gesellschaftliche Anerkennung.
Darüber hinaus verpflichten wir uns als Unterzeichner der Charta der Vielfalt (EnglishDeutsch) insbesondere dazu…

 1. پرورش فرهنگ سازمانی که با احترام و قدردانی متقابل برای تک تک افراد مشخص می شود. ما شرایطی را ایجاد می کنیم که مدیران و کارمندان این ارزش ها را بشناسند، به اشتراک بگذارند و زندگی کنند. مدیران و سرپرستان وظیفه خاصی دارند.
 2. بررسی فرآیندهای منابع انسانی و اطمینان از اینکه مهارت ها و استعدادهای مختلف همه کارکنان در نظر گرفته و استانداردهای تعریف شده رعایت میشوند.
 3. تنوع جامعه را در داخل و خارج سازمان بپذیرند ، پتانسیل نهفته در آن را قدر بدانند و از آن به گونه ایی سود آور برای موسسه یا شرکت استفاده نمایند.
 4. ارائه اطلاعات عمومی سالانه در مورد فعالیت ها و پیشرفت خود در ترویج تنوع و شناخت اهمیت آن.
 5. آگاه سازی کارکنان خود در مورد تنوع و مشارکت دادن آنها در اجرای منشور تنوع.

مدیریت اجرایی
به تاریخ: 1 نوامبر 2021
بررسی بعدی: 1 نوامبر 2023

Datenschutzerklärung

1. Datenschutz auf einen Blick

اطلاعات کلی

اطلاعات زیر یک نمای کلی ساده از آنچه برای داده های شخصی شما هنگام بازدید از وب سایت ما رخ می دهد ارائه می دهد. داده های شخصی هر داده ای است که می تواند برای شناسایی شخصی شما استفاده شود. اطلاعات دقیق در مورد موضوع حفاظت از داده‌ها را می‌توانید در اعلامیه حفاظت از داده‌های ما که در زیر این متن فهرست شده است، بیابید.

جمع آوری داده ها در وب سایت ما

چه کسی مسئول جمع آوری داده ها در این وب سایت است؟
پردازش داده ها در این وب سایت توسط اپراتور وب سایت انجام می شود. شما می توانید اطلاعات تماس آنها را در شناسه این وب سایت بیابید.

چگونه داده های شما را جمع آوری می کنیم؟
قسمتی از داده ها اطلاعاتی هستند که شما در اختیار ما قرار میدهید. این اطلاعات می تواند به عنوان مثال داده هایی باشد که در فرم تماس وارد می کنید.

وقتی از وب سایت بازدید می کنید، سایر داده ها به طور خودکار توسط سیستم های فناوری اطلاعات ما جمع آوری می شوند. این داده ها در درجه اول اطلاعات فنی هستند (به عنوان مثال مرورگر اینترنت، سیستم عامل یا زمان دسترسی به صفحه). این داده ها به محض ورود به وب سایت ما به صورت خودکار جمع آوری می شوند.

از داده های شما برای چه استفاده می کنیم؟
برخی از داده ها برای اطمینان از عملکرد صحیح وب سایت جمع آوری می شوند و برخی از دیگر داده ها ممکن است برای تجزیه و تحلیل رفتار کاربری شما استفاده شوند.

در مورد داده های خود چه حقوقی دارید؟
شما این حق را دارید که در هر زمانی اطلاعاتی مربوط به ماخذ ، گیرنده و هدف از ذخیره داده های شخصی خود، به صورت رایگان دریافت کنید. شما همچنین حق دارید درخواست کنید که این داده ها اصلاح، مسدود یا حذف شوند. در صورت داشتن سوالی در این باره یا در باره حفاظت از اطلاعات می توانید در هر زمان با آدرس ذکر شده در شناسه با ما تماس بگیرید. شما همچنین حق دارید به مرجع نظارتی مسئول شکایت کنید.

2. اطلاعات عمومی و اطلاعات الزامی

حفاظت از داده ها

اپراتورهای این سایت ها حفاظت از اطلاعات شخصی شما را بسیار جدی می گیرند. ما با داده های شخصی شما به صورت محرمانه و مطابق با مقررات قانونی حفاظت از داده ها و این اعلامیه حفاظت از داده ها رفتار می کنیم.

هنگامی که از این وب سایت استفاده می کنید، داده های شخصی مختلفی جمع آوری می شوند. داده های شخصی داده هایی هستند که می توانند برای شناسایی شخصی شما استفاده شوند. در اعلامیه حفاظت از داده ها توضیح داده میشود که چه داده هایی توسط ما جمع آوری و برای چه چیزی از آنها استفاده میشود. همچنین توضیح داده میشود که چگونه و برای چه هدفی این اتفاق می افتد.

مایلیم به این نکته اشاره کنیم که انتقال داده از طریق اینترنت (به عنوان مثال هنگام برقراری ارتباط از طریق ایمیل) می تواند دارای شکاف های امنیتی باشد. حفاظت کامل از داده ها در برابر دسترسی اشخاص ثالث امکان پذیر نیست.

اطلاعات در مورد مقام مسئول

نهاد مسئول پردازش داده ها در این وب سایت:

Alfa Personnel Care GmbH
به نمایندگی از مدیران عامل تورستن مایر و استفن نیتچر
Hallerstrasse 40
20146 Hamburg
آلمان

تلفن:004940450143700
ایمیل: contact@alfa-care.de

نهاد مسئول، شخص حقیقی یا حقوقی است که به تنهایی یا مشترکاً در مورد اهداف و روش های پردازش داده های شخصی (مانند نام، آدرس ایمیل و غیره) تصمیم می گیرد.

ابطال رضایت شما در مورد پردازش داده ها

بسیاری از عملیات پردازش داده تنها با رضایت صریح شما امکان پذیر است. شما می توانید هر زمان که بخواهید، رضایتی را که قبلاً داده اید لغو کنید. تنها کاری که باید انجام دهید ارسال یک ایمیل غیر رسمی برای ما است. پردازش داده‌های انجام‌شده تا زمان قبل از لغو رضایت نامه شما قانونی است و از لغو رضایت نامه تاثر نمی پذیرد.

حق طرح شکایت نزد مقام نظارتی مسئول

در صورت نقض حفاظت از داده ها، شخص متضرر حق دارد شکایت خود را به مقام نظارتی مسئول ارائه دهد. مقام نظارتی مسئول حفاظت از داده ها، کارگزار حفاظت از داده های ایالت فدرال در ایالتی که شرکت ما در آن مستقر است، میباشد. فهرستی از کارگزاران حفاظت از داده ها و جزئیات تماس آنها را می توانید در لینک زیر بیابید: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node. html

حق انتقال داده ها

شما این حق را دارید، داده‌هایی را که ما به‌طور خودکار بر اساس رضایت شما یا در پروسه انجام یک قرارداد پردازش می‌کنیم برای خود یا شخصی ثالث در قالبی متداول و قابل خواندن توسط ماشین دریافت کنید. درخواست انتقال مستقیم داده ها به شخصی دیگر، تنها در صورتی انجام می شود که از نظر فنی امکان پذیر باشد.

رمزگذاری SSL یا TLS

به دلایل امنیتی و برای محافظت از انتقال محتوایات محرمانه، مانند سفارش‌ها یا درخواست‌هایی که به عنوان اپراتور سایت برای ما ارسال می‌کنید، این سایت از رمزگذاری TLS یا SSL استفاده می‌کند. یک اتصال رمزگذاری شده را با تغییر خط آدرس مرورگر از „http://“ به „https://“ و با نماد قفل در خط مرورگر خود میتوانید تشخیص دهید.

اگر رمزگذاری SSL یا TLS فعال باشد، داده‌هایی که به ما ارسال می‌کنید توسط اشخاص ثالث قابل خواندن نخواهند بود.

اطلاعات، مسدود کردن، حذف

در چارچوب مقررات قانونی قابل اجرا، شما حق دارید در هر زمان بدون پرداخت هزینه اطلاعاتی در مورد داده های شخصی ذخیره شده خود، مأخذ و گیرنده آن و هدف پردازش داده ها حاصل نمایید همچنین در صورت لزوم، حق تصحیح، مسدود کردن یا حذف این داده ها را دارید . برای این منظور یا برای سؤالات بیشتر در مورد داده های شخصی، می توانید در هر زمان با ما در آدرسی که در شناسه ذکر شده است تماس بگیرید.

اعتراض به ایمیل های تبلیغاتی

ما بدینوسیله به استفاده از اطلاعات وارد شده در بخش شناسه که بخشی از تعهد چاپی است، برای ارسال مطالب تبلیغاتی و اطلاعاتی ناخواسته ، اعتراض میکنیم. اپراتورهای صفحات صریحاً این حق را برای خود محفوظ می دارند که در صورت ارسال اطلاعات تبلیغاتی ناخواسته مانند ایمیل های - هرزنامه ها اقدام قانونی انجام دهند.

3. جمع آوری داده ها در وب سایت ما

فایل های لاگ سرور

ارائه ‌دهنده صفحات به‌طور خودکار اطلاعات را در فایل‌های به اصطلاح لاگ سرور جمع‌آوری و ذخیره می‌کند . مرورگر شما این اطلاعات را به صورت خودکار به ما منتقل می‌کند. این اطلاعات عبارتند از: نوع مرورگر و نسخه مرورگر، سیستم عامل مورد استفاده، URL ارجاع دهنده، نام میزبان کامپیوتر در حال دسترسی، زمان درخواست سرور، آدرس IP، این داده ها با سایر منابع داده ادغام نمی شوند.

مبنای پردازش داده ها اصل Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO است که پردازش داده ها برای انجام یک قرارداد یا اقدامات قبل از قرارداد را مجاز میکند.

4. پلاگین و تولز

فونت های وب گوگل

این سایت برای نمایش یکنواخت فونت ها از فونت های به اصطلاح وب استفاده می کند که توسط گوگل ارائه شده است. هنگامی که به صفحه ای دسترسی پیدا می کنید، مرورگر شما فونت های وب مورد نیاز را در حافظه پنهان مرورگر بارگیری می کند تا متون و فونت ها را به درستی نمایش دهد.

برای این منظور مرورگری که استفاده میکنید باید به سرورهای گوگل متصل شود. این عمل به گوگل اطلاع می دهد که دسترسی به وب سایت ما از طریق آدرس IP شما انجام گرفته. استفاده از فونت های وب گوگل به نفع ارائه یکنواخت و جذاب پیشنهادات آنلاین ما است که عملی مشروع مطابق با اصلArt. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO می باشد.

اگر مرورگر شما از فونت های وب پشتیبانی نمی کند، رایانه شما از یک فونت استاندارد استفاده می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد فونت های وب گوگل را می توانید در https://developers.google.com/fonts/faq و در اعلامیه حفاظت از داده های گوگل پیدا کنید: https://www.google.com/policies/privacy

شناسه

اطلاعات بر طبق § 5 TMG:

Alfa Personnel Care GmbH
Hallerstrasse 40
20146 Hamburg
آلمان

نمایندگی شده توسط:
مدیران عامل تورستن مایر و استفن نیتچر

تماس
تلفن:004940450143700
فکس: 004940450143779
ایمیل: contact@alfa-care.de

ثبت :
Registergericht: Handelsregister des Amtsgerichts Tostedt
Registernummer: HRB 110758

مالیات بر ارزش افزوده:
شماره شناسایی مالیات بر فروش مطابق با بند 27 الف قانون مالیات بر فروش:
DE 815 524 77

مسئول محتوا طبق ماده 55 بند 2RStV:
Alfa Personnel Care GmbH
به نمایندگی از مدیران عامل تورستن مایر و استفن نیتچر
Hallerstrasse 40
20146 Hamburg
آلمان

حل اختلاف
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum.

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

مسئولیت محتوا
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

مسئولیت پیوندها (لینک ها)
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

نسخه برداری (کپی رایت)
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

حقوق تصویر و متن متعلق به Alfa Personnel Care GmbH است.

تکثیر فقط با مجوز کتبی Alfa Personnel Care GmbH.