شرایط و ضوابط عمومی کار (AGB)

Stand: Mai 2024

der Alfa Personnel Care GmbH، دادگاه ناحیه هامبورگ، شماره ثبت: HRB 17687 (ازاین پس نامیده خواهد شد: تامین کننده نیرو) Stresemannstraße 29, 22769 Hamburg
Geschäftsführer: Steffen Nitscher

مقدمه

Alfa Personnel Care نماد کیفیت ، پایداری، ارایه خدمات متناسب با نیاز و مشتری‌محور در زمینه خدمات تامین نیرو و ادغام برای پرسنل پرستاری خارجی در سازمان‌های بخش سلامت و درمان آلمانی‌زبان است. در مرکز تلاش‌های ما برای بهبود مستمر خدمات‌ خود، مشتریان ما قرار دارند، یعنی هم پرسنل پرستاری خارجی و هم سازمان‌های بخش سلامت و درمان آلمانی‌زبان. هدف ما براورده کردن نیاز های آنان به بهترین شکل ممکن است.

§ 1 اطلاعات کلی

 1. درخواست مشتریان (از این پس نامیده خواهد شد: کارفرما) به تامین کننده نیرو جهت ارائه خدمات تامین نیرو مطابق با این شرایط و ضوابط عمومی کار انجام می شود. شرایط و ضوابط عمومی کار در کل طول مدت رابطه کاری اعمال می شوند، حتی اگر پرداخت توسط اشخاص ثالث انجام شود.
 2. تنها این شرایط و ضوابط عمومی دارای اعتبار هستند. شرایط و ضوابط عمومی کارفرما فقط در صورتی اعمال می شوند که شرکت تامین نیرو صریحاً، کتباً با آنها موافقت کرده باشد.
 3. شرایط و ضوابط عمومی کار حتی در صورتی که تک مفاد آن فاقد اعتبار باشند، الزام آور باقی می مانند.

§ 2 دست آورد

 1. کارفرما شرکت تامین کننده نیرو را مأمور میکند به تامین نیروی کارآموز حرفه پرستاری همچنین کارکنان پرستاری خارجی که در کوتاه مدت در آلمان به عنوان دستیار پرستاری و پس از احراز صلاحیت به عنوان نیروهای متخصص پرستاری ( از این پس نامیده خواهد شد: نیروی پرستاری) خواهند بود.
 2. درخواست کننده به عنوان کارفرما بلافاصله با هر نیروی پرستاری مربوطه به عنوان کارجو قرارداد کار یا قرارداد آموزشی منعقد خواهد کرد. شرکت تامین کننده نیرو طرف قرارداد کار نمی باشد و کارفرما یا مربی پرستار مربوطه نیست.
 3. شرکت تامین کننده نیرو مطابق با پاراگراف 14 بند 1 صفحه 1 GewO این تامین نیرو تجاری را به مقام مسئول گزارش میکند. وی همچنین دارای گواهینامه ای از اداره مربوطه است مبنی بر دریافت اطلاعیه مطابق با پاراگراف 15 بند 1 GewO.

3 § اصول مربوط به تامین نیروی کار متخصص از خارج

اصول زیر بدون استثنا قسمتی از همه معاملات حقوقی هستند و باید توسط طرفین قرارداد به صورت کتبی تأیید شوند.

 1. طرف‌های قرارداد متعهد میشوند به روش کاری منصفانه و اخلاقی و در این رابطه، طرفین آیین نامه اخلاقی سازمان جهانی بهداشت برای تامین نیرو بخش سلامت را مد نظر قرار میدهند. https://www.who.int/publications/i/item/wha68.32طرفین قرارداد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر سازمان مللhttps://www.menschenrechtsabkommen.de/استانداردهای اصلی کاری سازمان بین‌المللی کار (ILO)، به ویژه اصول و خط مشی جذب منصفانه ILO و استانداردهای IRIS سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) متعهد میشو https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_703485/lang–en/index.htmطرفین قرارداد همچنین متعهد به اصول راهنمای سازمان ملل متحد در مورد تجارت و حقوق بشر هستندhttps://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf)
 2. . طرفین قرارداد به اصل Employer Pays Prinzip متعهد هستند. این بدان معناست که در توافق نامه ها، قراردادهای کاری و/ یا این توافقنامه تامین نیرو، به هیچ وجه نباید مقررات مربوط به بندهای تعهد و بازپرداخت برای نیروهای متخصص بین‌المللی وجود داشته باشد که با چارچوب تعیین‌شده در حقوق کار آلمان مغایرت داشته باشد. این موضوع همچنین درباره توافقات جانبی و/ یا توافقاتی که با اصل Employer Pays Prinzip مغایرت دارند، صادق است.
 3. ---* در صورت قطع تعریف شده* رابطه کاری از سوی نامزد کار در مواردی که وی به طور مستقیم مسئول آن نباشد، هیچ تعهد برای بازپرداخت برای وی ایجاد نمی‌شود.

  * *قطع تعریف شده شامل موارد زیر می‌شود (برای مثال): بیماری، بارداری، فوت در خانواده درجه یک، ناتوانی در یادگیری زبان، مشکلات عملیاتی در فرآیند تأیید مدارک، عدم یافتن کارفرمای مناسب.

 4. 4. از نیروهای متخصص بین‌المللی هیچ هزینه جهت خدمات تامین نیرو دریافت نمی‌شود.
 5. بروشور اطلاعاتی7 DKF باید نهایتا همراه با قرارداد کار ارائه شود.
 6. Ein Integrationsmanagementkonzept gemäß des DKF- Pilotstandards muss der internationalen Fachkraft zum Arbeitsvertrag und in der Verkehrssprache vorgelegt werden.
 7. بروشور اطلاعاتی7 DKF باید نهایتا همراه با قرارداد کار ارائه شود.
 8. Die Vermittlungsbedingungen müssen in der jeweiligen Verkehrssprache formuliert sein.
 9. شرایط خدمات تامین نیرو باید مطابق با قوانین آلمان و همچنین مطابق با قوانین محلی کشورهای مبدأ که متخصصان بین‌المللی از آنجا می‌آیند، باشد.
 10. Die Vermittlung muss monatlich kündbar sein.
 11. تمام هزینه‌هایی که کارجو (نیروی کاری متخصص بین‌المللی) به صورت شخصی در ارتباط با توافق نامه و جذب توسط کارفرما متحمل شده است، توسط کارفرمای آینده بازپرداخت می‌شود.
 12. ما در طول کل فرآیند جذب و تامین نیرو، نیروی کار بین المللی و کارفرمایان خود را همراهی میکنیم، طرف گفتگوی آنها خواهیم بود و راه‌حل‌هایی برای موقعیت‌های بحرانی ارائه می‌دهیم.

وظایف طرفین قرارداد § 4

کارفرما متعهد می‌شود که به همراه پیشنهاد شغلی، یک طرح مکتوب مدیریت ادغام سازمانی مطابق با استاندارد آزمایشی DKF ارائه دهد و برای اجرای آن تلاش کند تا دوره آموزشی با کیفیت، شفاف و منصفانه‌ای را تضمین کند.

طرح مدیریت ادغام باید مطابق با استاندارد آزمایشی DKF حداقل شامل موارد زیر باشد:

 • • پیش‌گفتار / مقدمه
 • • آمادگی پس از جذب
 • • رسیدن و روزهای اول
 • • حمایت در مدیریت جابجایی
 • • نهادینه‌سازی مدیریت ادغام
 • • حامیان و مشاوره
 • • سازماندهی فرآیند معادل سازی مدرک
 • • تطبیق فرآیند آموزش
 • تیم سازی را همراهی کنید
 • مهارت ها را گسترش دهید
 • تضادها را جذب کند
 • مشارکت اجتماعی را فعال کنید
 • برخورد با فسخ و شکار غیرقانونی
 • فرآیند استخدام را شفاف کنید
 • ترویج توسعه زبان
 • روی خانواده تمرکز کنید

طرح مربوطه به همراه پیشنهاد شغلی به داوطلبان ارائه می‌شود و به عنوان بخشی از قرارداد کار محسوب می‌شود

دستمزد § 5

 1. به دستمزدهای توافق شده مالیات بر فروش نیز اضافه میشود، مگر اینکه صراحتاً خلاف آن توافق شده باشد. دستمزد شامل حق الزحمه کاریابی برای هر پرستار است.
 2. حقوق یا کمک هزینه آموزشی هر نیروی پرستاری و همچنین هزینه های دوره های تخصصی یا ارزیابی و کارمزد های اداره ها در آلمان از دستمزد پرداخت نمیشوند. این هزینه ها باید جداگانه توسط کارفرما پرداخت شوند.
 3. حتی پس از فسخ قرارداد تامین نیرو، پس از انعقاد قرارداد کار بین پرستار پیشنهاد شده توسط شرکت تامین کننده نیرو و کارفرما یا شخص ثالث، کارفرما حق الزحمه توافق شده را به شرکت تامین کننده نیرو بدهکار است.

مسئولیت، ضمانت § 6

 1. اگر یک پرستار معرفی شده از کار سر باز زد شرکت تامین کننده نیرو حق دارد تا حداکثر سه پرستاری معادل را در مدت هشت هفته از تاریخ شروع کار برنامه ریزی شده ، پیشنهاد دهد. در این صورت تعهد پرداخت به قوت خود باقی است.
 2. شرکت تامین کننده نیرو طرف قرارداد کار بین کارفرما و پرستار مربوطه نیست. پرستار نه جانشین و نه نماینده شرکت تامین کننده نیرو است. شرکت تامین کننده نیرو مسئولیت یا تعهدی در قبال خسارات وارده ناشی از تخلف پرسنل پرستاری در انجام ظایف در قبال کارفرما و محل کار ندارد.
 3. عدم قبول مسئولیت نیز در مواردی اعمال می شود که پرستار به دلایلی که شرکت تامین کننده نیرو مسئولیتی در آن ندارد شروع به کار نکند. به ویژه، هیچ گونه مسئولیتی در قبال تاخیر در شروع کار به دلیل طولانی شدن روند صدور ویزا یا مجوز کار، ندارد.
 4. شرکت تامین کننده نیرو هویت، پروانه حرفه ای و صلاحیت حرفه ای پرستار را با دانش و وجدان خود بررسی خواهد کرد. البته کارفرما قبل از شروع به کار پرستار، هویت، وجود پروانه حرفه ای و صلاحیت حرفه ای پرستار را نیز بررسی می کند.
 5. بر اساس مقررات قانونی، شرکت تامین کننده نیرو تنها مسئول خسارات ناشی از سهل انگاری فاحش نمایندگان قانونی یا نمایندگان خود است که معمولاً در چنین معاملاتی انتظار می روند و به عنوان پیامدهای احتمالی هنگام انعقاد قرارداد ظاهر می شوند.
 6. مسئولیت در قبال خسارات ناشی از سهل انگاری ساده توسط شرکت تامین کننده نیرو، نمایندگان قانونی یا نمایندگان وی منتفی است مگر اینکه نقض مربوط به یک تعهد اساسی در قرارداد باشد که انجام آن اجرای صحیح قرارداد را ممکن نسازد و شریک قرارداد به رعایت آن اعتماد دارد و رعایت آن را مسلم میداند (تعهدات اصلی Kardinalpflicht). در این موارد اخیر مسئولیت محدود به خسارات معمولی و قابل پیش بینی قرارداد است.
 7. شرکت تامین کننده نیرو مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از تغییرات در الزامات قانونی یا رسمی که پس از انعقاد قرارداد رخ می دهد، ندارد.
 8. مستثنیات و محدودیت های مسئولیت فوق شامل هرگونه ادعای خارج قرارداد و ادعای جبران هزینه ها نیز می شود.
 9. در صورت وقوع عمد خسارت و خسارت ناشی از صدمه به جان، بدن یا سلامتی که ناشی از تخلف عمدی یا سهل‌آمیز شرکت تامین کننده نیرو نمایندگان قانونی یا نمایندگان وی از تعهدات باشد، شرکت تامین کننده نیرو طبق مقررات قانونی مسئول است. این آیین نامه بر محدودیت های قبلی اعداد 5 تا 8 ارجحیت دارد.

پرداخت، موعد، تهاتر § 7

 1. حق الزحمه باید به طور کامل پس از دریافت صورت حساب توسط کارفرما پرداخت شود. بدون توضیحی از سوی شرکت تامین نیرو کارفرما 14 روز وقت برای تسویه حساب دارد. چک فقط پس از نقد شدن به عنوان پرداخت محسوب می شود. برات به شرط نقد شدن با توافق و پس از پرداخت کارمزد پذیرفته میشود. کارمزد از زمان سررسید مبلغ صورت حساب محاسبه می شود
 2. شرکت تامین نیرو فقط در صورتی می‌تواند ادعاهای خود را علیه ادعاهای کارفرما تسویه کند که این ادعاها یا بلامنازع باشند یا از نظر قانونی ثابت شده باشند . مستثنی از این محدودیت ادعاهای کارفرما هستند مبنی برعملکرد بی عیب و نقص مطابق با قرارداد. اگر شرکت تامین نیرو خدماتی با نقص ارائه کند کارفرما می‌تواند ادعاهای ناشی از نقص‌ها را در مقابل ادعاهای پرداختی شرکت تامین نیرو قرار دهد .

محل انجام تعهد و محل صلاحیت قضایی § 8

 1. اگر کارفرما یک تاجر، یک شخص حقوقی تحت حقوق عمومی، یک صندوق ویژه تحت قوانین عمومی باشد یا شخصی بدون محل دادگاه صالح مشخص در جمهوری فدرال آلمان، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط تجاری بین کارفرما و شرکت تامین‌کننده نیرو برای همه شهر هامبورگ خواهد بود. شرکت تامین کننده نیرو همچنین می تواند در محل دادگاه صالح عمومی کارفرما شکایت کند. مقررات قانونی الزامی در مورد دادگاههایی با صلاحیت قضایی انحصاری، به عنوان مثال برای اعلام اخطاریه های قضایی، تحت تأثیر این آیین نامه قرار نمیگیرند.
 2. قانون جمهوری فدرال آلمان منحصراً در مورد روابط حقوقی بین کارفرما و شرکت تامین کننده نیرو اعمال می شود.
fa_IRPersian

Integration: unser Schlüssel zum Erfolg!

Wählen Sie aus den folgenden Modulen die für Sie passenden Leistungen.
Erst-Integration:
Persönliche Begleitung in den ersten Tagen der PK nach Ankunft in Deutschland durch Personnel Care Manager*in:

 • Absprachen mit dem Kunden bzgl. der Wohnungsausstattung
 • Ggf. Organisation der ersten Einkäufe und des Willkommensgeschenks
 • Organisation des Transfers zum Wohnort bzw. Arbeitsort
 • Abholung vom Flughafen
 • Anmeldung Wohnsitz
 • Kontoeröffnung
 • Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung
 • Erwerb SIM-Karte / Handyvertrag

Personnel Care Management vor Ort (beinhaltet die Erst-Integration):
Das Personnel Care Management (PCM) unterstützt die Pflegefachkräfte bis zu 12 Monaten persönlich vor Ort und ist Ansprechperson in allen Lebenslagen z.B.:

 • Kontaktaufnahme bereits im Heimatland, um die Bindung aufzubauen
 • Wohnungsbesichtigung vor Ankunft (ggf. Internet – Anbieterauswahl)
 • Ansprechpartner*in für den/die Integrationsbeauftragte*n des Kunden
 • Unterstützung vor Ort und Organisation sämtlicher behördlicher Themen, ärztlicher Maßnahmen, Weiterbildungs- und Anerkennungsthemen (Fördermittel des Arbeitgebers fällt in den Aufgabenbereich des Kunden)
 • Sozialrelevante Fragen & soziale / kulturelle Eingliederung (z.B. Vorstellen der Region, „Land und Leute“, Freizeitaktivitäten)
 • Unterstützung des Arbeitgebers (u.a. interkulturelle Sensibilisierung)
 • Orientierung am Arbeitsplatz (inkl. Kontaktaufnahme zur Personalabteilung)
 • Orientierung in der Wohnung (wohnungsrelevante Fragen: u.a. Einweisung in haushaltstechnische Geräte, Einrichtung, Reinigungsplan)
 • Mobilität (z.B. Einweisung in öffentliche Verkehrsmittel, StVO, Fahrradkauf)
 • Unterstützung beim Familiennachzug

Personnel Care Management aus der Zentrale:
Das Personnel Care Management (PCM) unterstützt die Pflegefachkräfte in den ersten 6 – 12 Monaten aus der Zentrale und ist Ansprechperson in allen Lebenslagen z.B.:

 • Kontaktaufnahme schon im Heimatland, um die Bindung aufzubauen
 • Ansprechpartner*in für den/die Integrationsbeauftragte*n des Kunden
 • Persönliche Begrüßung bei Ankunft in Deutschland
 • Unterstützung der Pflegekräfte per Videocall, Messenger, E-Mail und Telefon
 • Unterstützung und Organisation bei sämtlichen behördlichen Themen
 • Hilfestellung beim Ausfüllen von Dokumenten
 • Sozialrelevante Fragen
 • Unterstützung beim Familiennachzug

به تاریخ: 1 نوامبر 2021
Nächste Überarbeitung: 1. November 2023

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Stand: November 2021

der Alfa Personnel Care GmbH, Sitz: Cadenberge, AG Tostedt, HRB 110758
(im Folgenden: تامین کننده نیرو)
Hallerstraße 40, 20146 Hamburg
مدیران عامل : تورستن مایر و استفن نیتچر

§ 1 اطلاعات کلی

 1. درخواست مشتریان (از این پس نامیده خواهد شد: کارفرما) به تامین کننده نیرو جهت ارائه خدمات تامین نیرو مطابق با این شرایط و ضوابط عمومی کار انجام می شود. شرایط و ضوابط عمومی کار در کل طول مدت رابطه کاری اعمال می شوند، حتی اگر پرداخت توسط اشخاص ثالث انجام شود.
 2. تنها این شرایط و ضوابط عمومی دارای اعتبار هستند. شرایط و ضوابط عمومی کارفرما فقط در صورتی اعمال می شوند که شرکت تامین نیرو صریحاً، کتباً با آنها موافقت کرده باشد.
 3. شرایط و ضوابط عمومی کار حتی در صورتی که تک مفاد آن فاقد اعتبار باشند، الزام آور باقی می مانند.

§ 2 دست آورد

 1. کارفرما شرکت تامین کننده نیرو را مأمور میکند به تامین نیروی کارآموز حرفه پرستاری همچنین کارکنان پرستاری خارجی که در کوتاه مدت در آلمان به عنوان دستیار پرستاری و پس از احراز صلاحیت به عنوان نیروهای متخصص پرستاری ( از این پس نامیده خواهد شد: نیروی پرستاری) خواهند بود.
 2. درخواست کننده به عنوان کارفرما بلافاصله با هر نیروی پرستاری مربوطه به عنوان کارجو قرارداد کار یا قرارداد آموزشی منعقد خواهد کرد. شرکت تامین کننده نیرو طرف قرارداد کار نمی باشد و کارفرما یا مربی پرستار مربوطه نیست.
 3. شرکت تامین کننده نیرو مطابق با پاراگراف 14 بند 1 صفحه 1 GewO این تامین نیرو تجاری را به مقام مسئول گزارش میکند. وی همچنین دارای گواهینامه ای از اداره مربوطه است مبنی بر دریافت اطلاعیه مطابق با پاراگراف 15 بند 1 GewO.

§ 3 دستمزد

 1. به دستمزدهای توافق شده مالیات بر فروش نیز اضافه میشود، مگر اینکه صراحتاً خلاف آن توافق شده باشد. دستمزد شامل حق الزحمه کاریابی برای هر پرستار است.
 2. حقوق یا کمک هزینه آموزشی هر نیروی پرستاری و همچنین هزینه های دوره های تخصصی یا ارزیابی و کارمزد های اداره ها در آلمان از دستمزد پرداخت نمیشوند. این هزینه ها باید جداگانه توسط کارفرما پرداخت شوند.
 3. حتی پس از فسخ قرارداد تامین نیرو، پس از انعقاد قرارداد کار بین پرستار پیشنهاد شده توسط شرکت تامین کننده نیرو و کارفرما یا شخص ثالث، کارفرما حق الزحمه توافق شده را به شرکت تامین کننده نیرو بدهکار است.

§ 4 مسئولیت، ضمانت

 1. اگر یک پرستار معرفی شده از کار سر باز زد شرکت تامین کننده نیرو حق دارد تا حداکثر سه پرستاری معادل را در مدت هشت هفته از تاریخ شروع کار برنامه ریزی شده ، پیشنهاد دهد. در این صورت تعهد پرداخت به قوت خود باقی است.
 2. شرکت تامین کننده نیرو طرف قرارداد کار بین کارفرما و پرستار مربوطه نیست. پرستار نه جانشین و نه نماینده شرکت تامین کننده نیرو است. شرکت تامین کننده نیرو مسئولیت یا تعهدی در قبال خسارات وارده ناشی از تخلف پرسنل پرستاری در انجام ظایف در قبال کارفرما و محل کار ندارد.
 3. عدم قبول مسئولیت نیز در مواردی اعمال می شود که پرستار به دلایلی که شرکت تامین کننده نیرو مسئولیتی در آن ندارد شروع به کار نکند. به ویژه، هیچ گونه مسئولیتی در قبال تاخیر در شروع کار به دلیل طولانی شدن روند صدور ویزا یا مجوز کار، ندارد.
 4. شرکت تامین کننده نیرو هویت، پروانه حرفه ای و صلاحیت حرفه ای پرستار را با دانش و وجدان خود بررسی خواهد کرد. البته کارفرما قبل از شروع به کار پرستار، هویت، وجود پروانه حرفه ای و صلاحیت حرفه ای پرستار را نیز بررسی می کند.
 5. بر اساس مقررات قانونی، شرکت تامین کننده نیرو تنها مسئول خسارات ناشی از سهل انگاری فاحش نمایندگان قانونی یا نمایندگان خود است که معمولاً در چنین معاملاتی انتظار می روند و به عنوان پیامدهای احتمالی هنگام انعقاد قرارداد ظاهر می شوند.
 6. مسئولیت در قبال خسارات ناشی از سهل انگاری ساده توسط شرکت تامین کننده نیرو، نمایندگان قانونی یا نمایندگان وی منتفی است مگر اینکه نقض مربوط به یک تعهد اساسی در قرارداد باشد که انجام آن اجرای صحیح قرارداد را ممکن نسازد و شریک قرارداد به رعایت آن اعتماد دارد و رعایت آن را مسلم میداند (تعهدات اصلی Kardinalpflicht). در این موارد اخیر مسئولیت محدود به خسارات معمولی و قابل پیش بینی قرارداد است.
 7. شرکت تامین کننده نیرو مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از تغییرات در الزامات قانونی یا رسمی که پس از انعقاد قرارداد رخ می دهد، ندارد.
 8. مستثنیات و محدودیت های مسئولیت فوق شامل هرگونه ادعای خارج قرارداد و ادعای جبران هزینه ها نیز می شود.
 9. در صورت وقوع عمد خسارت و خسارت ناشی از صدمه به جان، بدن یا سلامتی که ناشی از تخلف عمدی یا سهل‌آمیز شرکت تامین کننده نیرو نمایندگان قانونی یا نمایندگان وی از تعهدات باشد، شرکت تامین کننده نیرو طبق مقررات قانونی مسئول است. این آیین نامه بر محدودیت های قبلی اعداد 5 تا 8 ارجحیت دارد.

§ 5 پرداخت، سررسید، جبران

 1. حق الزحمه باید به طور کامل پس از دریافت صورت حساب توسط کارفرما پرداخت شود. بدون توضیحی از سوی شرکت تامین نیرو کارفرما 14 روز وقت برای تسویه حساب دارد. چک فقط پس از نقد شدن به عنوان پرداخت محسوب می شود. برات به شرط نقد شدن با توافق و پس از پرداخت کارمزد پذیرفته میشود. کارمزد از زمان سررسید مبلغ صورت حساب محاسبه می شود
 2. شرکت تامین نیرو فقط در صورتی می‌تواند ادعاهای خود را علیه ادعاهای کارفرما تسویه کند که این ادعاها یا بلامنازع باشند یا از نظر قانونی ثابت شده باشند . مستثنی از این محدودیت ادعاهای کارفرما هستند مبنی برعملکرد بی عیب و نقص مطابق با قرارداد. اگر شرکت تامین نیرو خدماتی با نقص ارائه کند کارفرما می‌تواند ادعاهای ناشی از نقص‌ها را در مقابل ادعاهای پرداختی شرکت تامین نیرو قرار دهد .

§ 6 محل اجرا و محل دادگاه صالح

 1. اگر کارفرما یک تاجر، یک شخص حقوقی تحت حقوق عمومی، یک صندوق ویژه تحت قوانین عمومی باشد یا شخصی بدون محل دادگاه صالح مشخص در جمهوری فدرال آلمان، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط تجاری بین کارفرما و شرکت تامین‌کننده نیرو برای همه شهر هامبورگ خواهد بود. شرکت تامین کننده نیرو همچنین می تواند در محل دادگاه صالح عمومی کارفرما شکایت کند. مقررات قانونی الزامی در مورد دادگاههایی با صلاحیت قضایی انحصاری، به عنوان مثال برای اعلام اخطاریه های قضایی، تحت تأثیر این آیین نامه قرار نمیگیرند.
 2. قانون جمهوری فدرال آلمان منحصراً در مورد روابط حقوقی بین کارفرما و شرکت تامین کننده نیرو اعمال می شود.

Das Leitbild unseres Unternehmens

Die Tätigkeitsschwerpunkte unseres Unternehmens sind

 • Vermittlung von ausländischen Pflegekräften an Organisationen im deutschsprachigem Gesundheitssektor
 • Integrationsbetreuung von ausländischen Pflegekräften

Alfa Personnel Care steht für einen bedarfs- und kundenorientierten, qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Vermittlungs- und Integrationsservice von ausländischen Pflegekräften für Organisationen im deutschsprachigen Gesundheitssektor. Im Mittelpunkt unserer Bestrebungen nach kontinuierlicher Verbesserung unserer Serviceleistung stehen unsere Kunden, also sowohl die ausländischen Pflegekräfte als auch die Organisationen im deutschsprachigem Gesundheitssektor. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen. Im Vordergrund steht hierbei das Bekenntnis zu fairer und ethisch vertretbarer Anwerbe- und Vermittlungspraxis, deren Grundsätze ebenso hinsichtlich des Einsatzes der ausländischen Pflegekräfte bei den Organisationen im deutschsprachigen Gesundheitswesen gelten sollen. Ferner bekennen wir uns dazu, unser Handeln grundsätzlich am Globalen Verhaltenskodex der WHO (EnglishDeutsch) für die internationale Anwerbung von Gesundheitsfachkräften auszurichten und verweisen auf die Internationalen Menschenrechtskonventionen (EnglishDeutsch), die von der ILO (International Labor Organization) entwickelten Kernarbeitsnormen (EnglishDeutsch), insbesondere bezüglich der Beseitigung der Zwangsarbeit, der Abschaffung der Kinderarbeit und des Verbots der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. Zudem weisen wir ausdrücklich auf die Leitlinien für eine faire Anwerbung der ILO aus dem Jahr 2016 (EnglishDeutsch) sowie die IRIS-Standards (English) aus dem Jahr 2019 hin. Zudem bekennen wir uns zum Employer-Pays-Prinzip (English). Wir arbeiten nur mit Organisationen zusammen, welche die oben genannten Leitlinien der WHO, ILO, IRIS-Standards sowie das Employer-Pays-Prinzip anerkennen und erfüllen.

کارمندان ما ، شرکت را از طریق ظاهر شخصی و رفتار مثبت خود در برابر مشتریان و سایر افراد تماس گیرنده نمایندگی میکنند. ما هزینه آگاه و موفقیت محور کار می کنیم. هدف مهم شرکت ما بهبود همیشگی خدمات با استفاده از کنترل کیفیت و آموزش بیشتر می باشد. ما به طور فعال از طریق مشاوره و اطلاعات به صلاحیت و تخصص خود می افزاییم.
همکاری ما با شرکای خود یک همکاری سازنده است. ما به گونه ایی انعطاف پذیر با مقررات اقامت و الزامات فردی برخورد میکنیم. ما به عنوان یک تیم، هر کدام مسئولانه در زمینه های مربوط به کار و وظایف خود فعال هستیم. شفافیت، همکاری جمعی، صداقت و انسانیت اصول رهبری هستند. هر یک از کارمندان ما با کار خود سهم مهمی در نتایج کلی شرکت ما دارند. فلسفه ما در شرکت این است „هر کسی همکار خود را یک مشتری قلمداد کند.“ فقط با این رویکرد است که دیدی مشتری محور امکان پذیر میشود. آنچه بر خود می پسندیم را بر دیگران روا میداریم.

Unsere allgemeinen Ziele sind zufriedene Kunden und Mitarbeiter sowie gesellschaftliche Anerkennung.
Darüber hinaus verpflichten wir uns als Unterzeichner der Charta der Vielfalt (EnglishDeutsch) insbesondere dazu…

 1. پرورش فرهنگ سازمانی که با احترام و قدردانی متقابل برای تک تک افراد مشخص می شود. ما شرایطی را ایجاد می کنیم که مدیران و کارمندان این ارزش ها را بشناسند، به اشتراک بگذارند و زندگی کنند. مدیران و سرپرستان وظیفه خاصی دارند.
 2. بررسی فرآیندهای منابع انسانی و اطمینان از اینکه مهارت ها و استعدادهای مختلف همه کارکنان در نظر گرفته و استانداردهای تعریف شده رعایت میشوند.
 3. تنوع جامعه را در داخل و خارج سازمان بپذیرند ، پتانسیل نهفته در آن را قدر بدانند و از آن به گونه ایی سود آور برای موسسه یا شرکت استفاده نمایند.
 4. ارائه اطلاعات عمومی سالانه در مورد فعالیت ها و پیشرفت خود در ترویج تنوع و شناخت اهمیت آن.
 5. آگاه سازی کارکنان خود در مورد تنوع و مشارکت دادن آنها در اجرای منشور تنوع.

مدیریت اجرایی
به تاریخ: 1 نوامبر 2021
بررسی بعدی: 1 نوامبر 2023

Datenschutzerklärung

1. Datenschutz auf einen Blick

اطلاعات کلی

اطلاعات زیر یک نمای کلی ساده از آنچه برای داده های شخصی شما هنگام بازدید از وب سایت ما رخ می دهد ارائه می دهد. داده های شخصی هر داده ای است که می تواند برای شناسایی شخصی شما استفاده شود. اطلاعات دقیق در مورد موضوع حفاظت از داده‌ها را می‌توانید در اعلامیه حفاظت از داده‌های ما که در زیر این متن فهرست شده است، بیابید.

جمع آوری داده ها در وب سایت ما

چه کسی مسئول جمع آوری داده ها در این وب سایت است؟
پردازش داده ها در این وب سایت توسط اپراتور وب سایت انجام می شود. شما می توانید اطلاعات تماس آنها را در شناسه این وب سایت بیابید.

چگونه داده های شما را جمع آوری می کنیم؟
قسمتی از داده ها اطلاعاتی هستند که شما در اختیار ما قرار میدهید. این اطلاعات می تواند به عنوان مثال داده هایی باشد که در فرم تماس وارد می کنید.

وقتی از وب سایت بازدید می کنید، سایر داده ها به طور خودکار توسط سیستم های فناوری اطلاعات ما جمع آوری می شوند. این داده ها در درجه اول اطلاعات فنی هستند (به عنوان مثال مرورگر اینترنت، سیستم عامل یا زمان دسترسی به صفحه). این داده ها به محض ورود به وب سایت ما به صورت خودکار جمع آوری می شوند.

از داده های شما برای چه استفاده می کنیم؟
برخی از داده ها برای اطمینان از عملکرد صحیح وب سایت جمع آوری می شوند و برخی از دیگر داده ها ممکن است برای تجزیه و تحلیل رفتار کاربری شما استفاده شوند.

در مورد داده های خود چه حقوقی دارید؟
شما این حق را دارید که در هر زمانی اطلاعاتی مربوط به ماخذ ، گیرنده و هدف از ذخیره داده های شخصی خود، به صورت رایگان دریافت کنید. شما همچنین حق دارید درخواست کنید که این داده ها اصلاح، مسدود یا حذف شوند. در صورت داشتن سوالی در این باره یا در باره حفاظت از اطلاعات می توانید در هر زمان با آدرس ذکر شده در شناسه با ما تماس بگیرید. شما همچنین حق دارید به مرجع نظارتی مسئول شکایت کنید.

2. اطلاعات عمومی و اطلاعات الزامی

حفاظت از داده ها

اپراتورهای این سایت ها حفاظت از اطلاعات شخصی شما را بسیار جدی می گیرند. ما با داده های شخصی شما به صورت محرمانه و مطابق با مقررات قانونی حفاظت از داده ها و این اعلامیه حفاظت از داده ها رفتار می کنیم.

هنگامی که از این وب سایت استفاده می کنید، داده های شخصی مختلفی جمع آوری می شوند. داده های شخصی داده هایی هستند که می توانند برای شناسایی شخصی شما استفاده شوند. در اعلامیه حفاظت از داده ها توضیح داده میشود که چه داده هایی توسط ما جمع آوری و برای چه چیزی از آنها استفاده میشود. همچنین توضیح داده میشود که چگونه و برای چه هدفی این اتفاق می افتد.

مایلیم به این نکته اشاره کنیم که انتقال داده از طریق اینترنت (به عنوان مثال هنگام برقراری ارتباط از طریق ایمیل) می تواند دارای شکاف های امنیتی باشد. حفاظت کامل از داده ها در برابر دسترسی اشخاص ثالث امکان پذیر نیست.

اطلاعات در مورد مقام مسئول

نهاد مسئول پردازش داده ها در این وب سایت:

Alfa Personnel Care GmbH
به نمایندگی از مدیران عامل تورستن مایر و استفن نیتچر
Hallerstrasse 40
20146 Hamburg
آلمان

تلفن:004940450143700
ایمیل: contact@alfa-care.de

نهاد مسئول، شخص حقیقی یا حقوقی است که به تنهایی یا مشترکاً در مورد اهداف و روش های پردازش داده های شخصی (مانند نام، آدرس ایمیل و غیره) تصمیم می گیرد.

ابطال رضایت شما در مورد پردازش داده ها

بسیاری از عملیات پردازش داده تنها با رضایت صریح شما امکان پذیر است. شما می توانید هر زمان که بخواهید، رضایتی را که قبلاً داده اید لغو کنید. تنها کاری که باید انجام دهید ارسال یک ایمیل غیر رسمی برای ما است. پردازش داده‌های انجام‌شده تا زمان قبل از لغو رضایت نامه شما قانونی است و از لغو رضایت نامه تاثر نمی پذیرد.

حق طرح شکایت نزد مقام نظارتی مسئول

در صورت نقض حفاظت از داده ها، شخص متضرر حق دارد شکایت خود را به مقام نظارتی مسئول ارائه دهد. مقام نظارتی مسئول حفاظت از داده ها، کارگزار حفاظت از داده های ایالت فدرال در ایالتی که شرکت ما در آن مستقر است، میباشد. فهرستی از کارگزاران حفاظت از داده ها و جزئیات تماس آنها را می توانید در لینک زیر بیابید: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node. html

حق انتقال داده ها

شما این حق را دارید، داده‌هایی را که ما به‌طور خودکار بر اساس رضایت شما یا در پروسه انجام یک قرارداد پردازش می‌کنیم برای خود یا شخصی ثالث در قالبی متداول و قابل خواندن توسط ماشین دریافت کنید. درخواست انتقال مستقیم داده ها به شخصی دیگر، تنها در صورتی انجام می شود که از نظر فنی امکان پذیر باشد.

رمزگذاری SSL یا TLS

به دلایل امنیتی و برای محافظت از انتقال محتوایات محرمانه، مانند سفارش‌ها یا درخواست‌هایی که به عنوان اپراتور سایت برای ما ارسال می‌کنید، این سایت از رمزگذاری TLS یا SSL استفاده می‌کند. یک اتصال رمزگذاری شده را با تغییر خط آدرس مرورگر از „http://“ به „https://“ و با نماد قفل در خط مرورگر خود میتوانید تشخیص دهید.

اگر رمزگذاری SSL یا TLS فعال باشد، داده‌هایی که به ما ارسال می‌کنید توسط اشخاص ثالث قابل خواندن نخواهند بود.

اطلاعات، مسدود کردن، حذف

در چارچوب مقررات قانونی قابل اجرا، شما حق دارید در هر زمان بدون پرداخت هزینه اطلاعاتی در مورد داده های شخصی ذخیره شده خود، مأخذ و گیرنده آن و هدف پردازش داده ها حاصل نمایید همچنین در صورت لزوم، حق تصحیح، مسدود کردن یا حذف این داده ها را دارید . برای این منظور یا برای سؤالات بیشتر در مورد داده های شخصی، می توانید در هر زمان با ما در آدرسی که در شناسه ذکر شده است تماس بگیرید.

اعتراض به ایمیل های تبلیغاتی

ما بدینوسیله به استفاده از اطلاعات وارد شده در بخش شناسه که بخشی از تعهد چاپی است، برای ارسال مطالب تبلیغاتی و اطلاعاتی ناخواسته ، اعتراض میکنیم. اپراتورهای صفحات صریحاً این حق را برای خود محفوظ می دارند که در صورت ارسال اطلاعات تبلیغاتی ناخواسته مانند ایمیل های - هرزنامه ها اقدام قانونی انجام دهند.

3. جمع آوری داده ها در وب سایت ما

فایل های لاگ سرور

ارائه ‌دهنده صفحات به‌طور خودکار اطلاعات را در فایل‌های به اصطلاح لاگ سرور جمع‌آوری و ذخیره می‌کند . مرورگر شما این اطلاعات را به صورت خودکار به ما منتقل می‌کند. این اطلاعات عبارتند از: نوع مرورگر و نسخه مرورگر، سیستم عامل مورد استفاده، URL ارجاع دهنده، نام میزبان کامپیوتر در حال دسترسی، زمان درخواست سرور، آدرس IP، این داده ها با سایر منابع داده ادغام نمی شوند.

مبنای پردازش داده ها اصل Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO است که پردازش داده ها برای انجام یک قرارداد یا اقدامات قبل از قرارداد را مجاز میکند.

4. پلاگین و تولز

فونت های وب گوگل

این سایت برای نمایش یکنواخت فونت ها از فونت های به اصطلاح وب استفاده می کند که توسط گوگل ارائه شده است. هنگامی که به صفحه ای دسترسی پیدا می کنید، مرورگر شما فونت های وب مورد نیاز را در حافظه پنهان مرورگر بارگیری می کند تا متون و فونت ها را به درستی نمایش دهد.

برای این منظور مرورگری که استفاده میکنید باید به سرورهای گوگل متصل شود. این عمل به گوگل اطلاع می دهد که دسترسی به وب سایت ما از طریق آدرس IP شما انجام گرفته. استفاده از فونت های وب گوگل به نفع ارائه یکنواخت و جذاب پیشنهادات آنلاین ما است که عملی مشروع مطابق با اصلArt. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO می باشد.

اگر مرورگر شما از فونت های وب پشتیبانی نمی کند، رایانه شما از یک فونت استاندارد استفاده می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد فونت های وب گوگل را می توانید در https://developers.google.com/fonts/faq و در اعلامیه حفاظت از داده های گوگل پیدا کنید: https://www.google.com/policies/privacy

شناسه

اطلاعات بر طبق § 5 TMG:

Alfa Personnel Care GmbH
Hallerstrasse 40
20146 Hamburg
آلمان

نمایندگی شده توسط:
مدیران عامل تورستن مایر و استفن نیتچر

تماس
تلفن:004940450143700
فکس: 004940450143779
ایمیل: contact@alfa-care.de

ثبت :
Registergericht: Handelsregister des Amtsgerichts Tostedt
Registernummer: HRB 110758

مالیات بر ارزش افزوده:
شماره شناسایی مالیات بر فروش مطابق با بند 27 الف قانون مالیات بر فروش:
DE 815 524 77

مسئول محتوا طبق ماده 55 بند 2RStV:
Alfa Personnel Care GmbH
به نمایندگی از مدیران عامل تورستن مایر و استفن نیتچر
Hallerstrasse 40
20146 Hamburg
آلمان

حل اختلاف
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum.

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

مسئولیت محتوا
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

مسئولیت پیوندها (لینک ها)
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

نسخه برداری (کپی رایت)
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

حقوق تصویر و متن متعلق به Alfa Personnel Care GmbH است.

تکثیر فقط با مجوز کتبی Alfa Personnel Care GmbH.